BBTV NEW MEDIA

Services

ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการสร้างและพัฒนา User Experience (UX) รวมถึงการออกแบบ User Interface (UI) และงานทางด้านกราฟิกบน Website และ Mobile Application ทั้งในระบบ iOS, Android และ Windows Phone อีกทั้งยังมีการให้บริการทางด้านการตลาด การโฆษณา ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ นอกจากนี้ เรายังมีทีมโปรดัก-ชันระดับคุณภาพที่ผลิตรายการ ซีรีส์ออนไลน์ และวิดีโอแนะนำต่างๆ อีกด้วย เราทํางานร่วมกันเป็นทีม เราเข้าใจโลกของยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาแบบก้าวกระโดด เรามองเห็นธุรกิจในภาพรวม และเรานำความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เรามีมาวิเคราะห์และพัฒนาให้ตอบโจทย์ยุคในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และผู้ใช้บริการ

Websites

Design & Development

สรรค์สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานระดับคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในวงการออนไลน์มากว่า 8 ปี

Communication

Marketing & Advertising

ผลักดันแบรนด์ของคุณให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และร่วมคิดวางแผนการตลาดแบบ 360° เพื่อสื่อสารให้ทุกคนได้รู้จักและเข้าใจมากขึ้น

Entertainment

TV & Viral Video

คุณจะได้รับงานที่มีประสิทธิภาพ กับราคาที่สมเหตุสมผล เราทํางานร่วมกันกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอ รายการที่แฝงไปด้วยความรู้ ความบันเทิง คลิปวิดีโอออนไลน์ให้เป็นที่รู้จัก เรามีความสามารถที่จะสร้างสรรค์และผลิตความบันเทิงในรูปแบบที่ผสมไปด้วยความรู้ บนสื่อโทรทัศน์และออนไลน์ให้กับคุณ

WE WRITE

เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และมีคุณภาพ เราสามารถเขียน และพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้จริง

WE DESIGN

งานทางด้านออกแบบสื่อออนไลน์ สิ่งพิมพ์ และโลโก้ สำหรับโครงการต่างๆ เราพร้อมที่จะสร้างสรรค์งานออกแบบที่โดดเด่น และตอบโจทย์คุณ

WE DEVELOP

การพัฒนาชิ้นงานให้สมบูรณ์แบบและพร้อมใช้งานได้เสมอ เป็นอีกหนึ่งทักษะที่เราพร้อมให้บริการ

WE TEST

การตรวจสอบเทคโนโลยีและการบำรุงรักษาของชิ้นงานให้ใช้งานได้จริง เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เป็นสิ่งที่เราตระหนักในการทำงาน และพร้อมที่จะดำเนินการทุกเวลา ทุกสถานที่

Showreel

VIDEO PRODUCTION • CONTENT CREATION • GRAPHIC DESIGN • MARKETING ONLINE & MORE

ทุกๆ ชิ้นงานที่เราได้พัฒนาและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เราทำด้วยความตั้งใจสูงสุด ด้วยองค์ประกอบของทีมงานที่มีใจรัก และความสามารถเฉพาะทาง ด้วยเทคโนโลยีในอุปกรณ์ของบริษัทที่ทันสมัย และมีคุณภาพ
ทำให้เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้บริการ เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานกับคุณอีก

PortFolio

ผลงานที่เราได้พัฒนาและสร้างสรรค์ ทั้งงานออกแบบ Website, Application และรายการต่างๆ

The main advantages of working with bbtv new media are :

Contact Us

BBTV NEW MEDIA
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : 02-658-7700-5 แฟกซ์ : 02-658-7699

Get in Touch

การติดต่อ ใส่ใจ และความใกล้ชิด เป็นสิ่งที่เราตระหนักในการให้บริการลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพ และเสร็จทันตามระยะเวลาของโครงการ